Vsak dan ob 9. in 17. uri na RadiuDur:

Glasbeni program za
hormonsko, čustveno in razumsko
uravnovešene poslušalke in poslušalce.

HSG d.o.o., 2019