top of page
puščica oranžna gif.gif

NAZAJ

Predvajana glasba:

2023-01

Pregledno do zadnjega centa:

Stroški obratovanja v  grudnu 2022

447,40 € :: Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (RTV Slovenija).

    0,00 € :: Avtorske in izvajalske pravice.

    0,00 € :: Honorarji za sodelavce, ki bodo pripravljali neglasbene vsebine.

    0,00 € :: Amortizacija aparatur.

    0,00 € :: Uporabnina gl. arhiva (14.750 skrbno izbranih pesmi).

    0,00 € :: Moje delo (ideje, vsebine in tehnika).

SKUPAJ Obratovalni stroški v grudnu 2022 :: 447,40 €.

SEŠTEVEK PRISPEVKOV

do 31.12.2022 ob 24:00. uri :: 440,00 €.

PayPal (provizije) :: 20,48 €.

OSTANE :: 419,52 €.

Delež pokritosti obratovalnih stroškov za gruden 2022 :: 93,77 %.

Stroški obratovanja v  prosincu '23

447,40 € :: Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (RTV Slovenija).

    0,00 € :: Avtorske in izvajalske pravice.

    0,00 € :: Honorarji za sodelavce, ki bodo pripravljali neglasbene vsebine.

    0,00 € :: Amortizacija aparatur.

    0,00 € :: Uporabnina gl. arhiva (14.750 skrbno izbranih pesmi).

    0,00 € :: Moje delo (ideje, vsebine in tehnika).

SKUPAJ Obratovalni stroški v grudnu 2022 :: 447,40 €.

frejm4.png

Ker Glasba pozna meje

bottom of page